Tag: Eylem

Özürlü Maaşı Değil, İş Göremezlik Gelirimizi İstiyoruz!

Silikozis hastası kot kumlama işçileri, aileleri ve destekçilerinin iki yılı aşkın zamandır sürdürdüğü mücadele sonucunda hükümet adım atmak zorunda kaldı. Bugünlerde meclis’te plan ve bütçe görüşmeleri kapsamında ele alınacak, silikozis hastası kot kumlama işçilerinin sosyal güvenlik haklarına ilişkin bir düzenlemeyi de kapsayan bir torba yasa çıkarılması gündemde.

Kot işçilerinin talebi basit: sigortası olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili hakem hastanelerce silikozis hastalığına yakalandığı tespit edilen tüm hastaların, hastalıklarının ağırlıkları oranında sosyal güvenlik haklarından yararlanmaları için 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu’nda gerekli düzenleme gerçekleştirilmelidir. Meslek hastalıkları hastanelerinden silikozis raporu alan işçilere iş göremez gelirinin bağlanması için, işçinin çalıştığını ispat yükümlülüğü kaldırılmalıdır. Çünkü silikozis yüzde yüz bir meslek hastalığıdır; mesleksel maruziyet dışında oluşamaz.

Çalışma bakanı’nın “hasta işçilerin çilesine son veriyoruz” dediği torba yasa yeni hak vermiyor, aksine umutlarımızı yıkarak bizleri yok ediyor!

Önerilen düzenlemede silikozis hastaları, yoksul özürlülerin yararlandığı 2022 sayılı kanun’a dâhil ediliyor. Böylece, kot işçileri maluliyet haklarından çok daha geride olan “özürlü” kategorisine dâhil ediliyor ve 100–300 tl’lik özürlü maaşını alınabilmesi için var olan yasada gerek koşulan “yoksul” ibaresine “silikozis hastalığı” ibaresi ekleniyor. Ancak, zaten hasta kot işçileri kaybettikleri işgüçlerinin sonucu olarak düştükleri yoksulluk nedeniyle bu yasal haktan faydalanabiliyorlar.

İşte, bu yüzden 20 aralık’ta yatağımız, yorganımız, oksijen tüplerimizle ankara’dayız. Hükümete bir çift sözümüz var: “sadakaya razı değiliz, hakkımızı istiyoruz!”

Tarih : 20 Aralık 2010 Pazartesi
Saat : 11:00
Yer : Petrol iş Sendikası Ankara Şubesi (Adakule sokak no:6 Kızılay)